CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ in ấn

Đăng lúc: 26-08-2014 01:46:38 AM - Đã xem: 1096

Chuyên các dịch vụ in ấn offset

Công tác hỗ trợ dịch vụ bạn hàng 

- Hổ trợ tư vấn cùng bạn hàng về các lĩnh vực tạo mẫu, in ấn, cấu trúc kiểu dáng bao bì, các loại nguyên vật liệu.
- Nguyên cứu các loại bao bì.
- Phân tích mẫu và giới thiệu cấu trúc sản phẩm cho phù hợp với sản phẩm chứa đựng bên trong.
- Triển khai làm mẫu thử.
- Thực hiện công tác hổ trợ dịch vụ sau bán hàng.
- Thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, hội thảo cho các bạn hàng về bao bì cho từng ngành hàng.
- Ngoài ra còn có các hổ trợ dịch vụ khác.